Opsamling på mødet 17. april

Opsamling på arbejdet med indsatsområderne

Social sammenhængskraft: 6 personer
Navn: Natur og bevægelse
Vil først gå efter at arbejde med motions- og fitnessruter i HB koblet med nem adgang fra byerne, opstille oversigtstavler med oplysninger om muligheder og brug af skoven.
Øvrige emner:  Kulturhus  Udsigtspunkter,  Udbygning af shelterspladser,  Gateway (fx a la den i Hune),

Drøftede mulige nye samarbejdspartnere fx skolerne Vil kontakte Tylstrup og Vestbjerg for at få repræsentanter med i gruppen derfra.

Næste møde: 23. maj

Kommunikation: 8 personer
Navn: ?
To undergrupper – eventgruppe og gruppen om ”Det skrevne ord”
Eventgruppe vil arbejde for at få byernes aktiviteter i kalenderen.
Næste møde: 9. maj.
Gruppen om Det skrevne ord vil arbejde med tekster – kommunikation ud ad til på forskellige platforme. Vil have fokus på Rundt om Hammer Bakker-genkendelighed
Næste møde: 18. maj

Tilgængelighed: 7 personer
Navn: Hammer BakkerRingen
Vil arbejde med muligheder for:  at cykle og kører bil i Hammer Bakker. Adgang og ”stoppesteder” i HB som en del af infrastrukturen  Cykle rundt om HB – der mangler cykelsti Vods. – Vestbjerg og vejen ml. Sulsted-Grinsted er meget befærdet.
En undergruppe vil arbejde med tilgængelighed til stranden, mulighed for bådebro mv.
Senere evt. arbejde med kollektiv transport ml. byerne fx Kontakt til NT
Næste møde: 16. maj

Lokal forretningsudvikling: 4 (5) personer
Navn: Hammergoderåvarer.dk
Vil arbejde med:  Events, der går på tur ml. byerne – resten af Nordjylland kan inviteres med  Lave platform for producenter – a la madsammen.dk (Vensyssel), Smagen af Nordjylland o.lign. Invitere Fjordhaven med i samarbejdet  Frugtlunde i byerne fx æbler i Vestbjerg, Blommer i Tylstrup, kirsebær i Grindsted osv.
Næste møde: 9. maj
Ide: Frugtlunden kan kobles sammen med bevarelse af bier (sikre biodiversitet) – der er et skoleprojekt i gang et sted man evt. kan samarbejde med eller drager erfaringer fra.

Indbydelse til seminar

Kære medborger

Rundt omkring i hele landet bliver der i disse år kickstartet adskillige landsbyklynger, hvis formål det er at styrke livet på landet, igennem fællesskaber på tværs af landsbysamfund.

Klyngen Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen, er ingen undtagelse – og vi har vokseværk. En dedikeret gruppe af borgere fra alle 6 byer har arbejdet med identitet, vision, kortlægning og indsamling af data fra flere tusinde borgere. Nu er tiden kommet, hvor der skal involveres bredt!

Så står du – alene, sammen med en ven eller på vegne af en organisation, forening eller virksomhed – med ideer, projekter, tanker eller holdninger, som kunne give mening at dele inden for disse felter? Og har du lyst til at lade, hvad end du har på hjerte, vokse og lære nye mennesker at kende? Så kom med:

Hvad: Seminar Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen

Hvornår: Tirsdag den 17. april 2018 – kl. 17-20

Hvor: Vodskov Idræts- og Kulturcenter

Se hele indbydelsen her, og hvor man tilmelder sig

 

Infobrev til borger som vil bidrage med frivilligt arbejde

Byerne, som indgår i klyngesamarbejdet ”Rundt om Hammer Bakker – Stærkere Sammen” har netop sat ny rekord. Engagerede borgerne har nemlig bakket så stærkt op om den netop afsluttede borgerundersøgelse, at svarprocenten er kommet helt op på godt 25 %. Det er den bedste i landet, sammenlignet med de andre byer, som er med i projektet om udvikling af landsbyklynger.

Selvom forventningen til borgernes deltagelse var stor, overrasker den høje svarprocent alligevel Lasse Breddam, som er formand for styregruppen i klyngesamarbejdet. ”Det er en ualmindelig høj og meget flot svarprocent, vi har opnået her i vores område. Vi havde på forhånd høje ambitioner, men bidrag fra 25 % af borgerne overgår alligevel vores største forventninger. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusinde tak til alle de borgere, som har valgt at bruge tid på at gennemføre undersøgelsen. Det giver os en meget stor viden, der har rigtig stor værdi for det fremtidige arbejde med projektet”.

Måske har det motiveret enkelte borgere, at de i forbindelse med borgerundersøgelsen også kunne deltage i lodtrækning af en række attraktive præmier. I hvert fald har ca. 1500 borgere benyttet sig af muligheden, og vinderne vil snarest modtage den positive melding fra medlemmer af projektets styregruppe.

Den høje svarprocent er imidlertid ikke det eneste positive resultat, der indtil videre er kommet ud af borgerundersøgelsen. Det har nemlig også vist sig, at ca. 300 borgere, som bor i byerne rundt om Hammer Bakker, ønsker at bidrage med frivilligt arbejde til gavn for byernes udvikling. ”Det er overraskende mange og et udtryk for et kæmpe stort engagement og potentiale, som vi glæder os til at sætte i spil i det videre forløb med klyngesamarbejdet” udtaler Lasse Breddam.

Svarene fra borgerundersøgelsen er nu ved at blive analyseret nærmere, så der kan dannes et overblik over indholdet. Styregruppen forventer at modtage første udkast til et samlet overblik midt i marts. Herefter vil der blive taget kontakt med dem, der ønsker at bidrage med frivilligt arbejde. Og det ligger allerede nu fast, at der den 17. april og 29. maj vil blive afholdt workshops med de arbejdsgrupper, som snarest skal nedsættes afhængig af resultaterne af borgerundersøgelsen.

Aktiviteten og antallet af bidragsydere i projektet forventes derfor at være stigende i de kommende måneder.

Spørgsmål til eller yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til formand for styregruppen i klyngesamarbejdet Lasse Breddam, Grindsted, lassebreddam@gmail.com eller tlf. 7175 2780.

Byerne rundt om Hammer Bakker satte ny rekord!

Byerne, som indgår i klyngesamarbejdet “Rundt om Hammer Bakker – Stærkere Sammen” har netop sat ny rekord. Engagerede borgerne har nemlig bakket så stærkt op om den netop afsluttede borgerundersøgelse, at svarprocenten er kommet helt op på godt 25 %. Det er den bedste i landet, sammenlignet med de andre byer, som er med i projektet om udvikling af landsbyklynger.

“Det er en ualmindelig høj og meget flot svarprocent, vi har opnået her i vores område. Vi havde på forhånd høje ambitioner, men bidrag fra 25 % af borgerne overgår alligevel vores største forventninger. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusinde tak til alle de borgere, som har valgt at bruge tid på at gennemføre undersøgelsen. Det giver os en meget stor viden, der har rigtig stor værdi for det fremtidige arbejde med projektet”.

Den høje svarprocent er imidlertid ikke det eneste positive resultat, der indtil videre er kommet ud af borgerundersøgelsen. Det har nemlig også vist sig, at ca. 300 borgere, som bor i byerne rundt om Hammer Bakker, ønsker at bidrage med frivilligt arbejde til gavn for byernes udvikling. “Det er overraskende mange og er et udtryk for et kæmpe stort engagement og potentiale, som vi glæder os til at sætte i spil i det videre forløb med klyngesamarbejdet” udtaler Lasse Breddam.

Det ligger allerede nu fast, at der den 17. april og 29. maj vil blive afholdt workshops med de arbejdsgrupper, som snarest skal nedsættes afhængig af resultaterne af borgerundersøgelsen.

Spørgsmål til eller yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til formand for styregruppen i klyngesamarbejdet Lasse Breddam, Grindsted, lassebreddam@gmail.com eller tlf. 7175 2780.

Samarbejdet Rundt om Hammer Bakker

Har du hørt om det nye samarbejde imellem byerne omkring Hammer bakker?

Samarbejdet hedder ”Rundt om Hammer Bakker – stærkere sammen” og er en udløber af et landsdækkende projekt om landsbyklynger. Ideen er at styrke samarbejdet mellem mindre byer og derigennem skabe fundament for ’det gode liv’ uden for de større byer.

Første skridt på vejen er en borgerundersøgelse, der i starten af januar fremsendes gennem E-boks til alle borgere i byerne rundt om Hammer Bakker. Check din E-boks!

Netop DIN deltagelse er vigtig, og vi håber at du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen – det tager kun cirka 10 minutter.

Der er fine præmier, hvis du vil deltage i konkurrencen!

Du kan læse mere om  landsbyklyngeprojektet her: http://www.landsbyklynger.dk/om%20landsbyklynger

Vi håber, at du vil være med!

Pressemeddelelse december 2017

Landsbyklyngen Hammer Bakker er godt i gang

Startskuddet til projekt Landsbyklynge Hammer Bakker lød i foråret 2017. Hen over sommeren og efteråret har repræsentanter fra de deltagende byer præsenteret byernes styrker og udfordringer. Projektets eksterne konsulent beretter både om stor energi og nysgerrighed på møderne.

Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen, som landsbyklyngen er døbt – holdt de første møder i marts og april. Energien og iderigdommen er stor i det store samarbejdsprojekt, fortæller Thea Green, den eksterne konsulent, der skal holde snor i den nyoprettede styregruppe.

”Der har været en utrolig god energi og nysgerrighed. Byerne omkring Hammer Bakker er ikke vant til at bruge hinanden, men byernes repræsentanter er meget interesserede i at komme i gang med at samarbejde på tværs og udvikle fælles projekter. Byerne er selvfølgelig forskellige, men der er klare fællestræk, der kan danne grundlag for samarbejde.” siger Thea Green, ekstern konsulent i Landsbyklynge Hammer Bakker.

Pressemeddelelse2 15. dec. 2017