Udlejningspriser

Medlemskab af KBHB

For medlemskab af Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER forudsætter det, at du indbetaler et indskud på 500,- kr. Dette indskud og betalt medlemskontingent er ligeledes forudsætningen for, at du kan leje Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør p.t. 150,- kr.

Lejepriser for KBHB

Leje af huset

Alle ugedage. Fx: lørdag fra kl. 09.00 til søndag kl. 16.00 – eller efter nærmere aftale – pris 2000,- kr.

Endvidere obligatorisk rengøringsafgift – pris 500,- kr.

Leje lille festsal

Alle ugedage. Fx: lørdag fra kl. 09.00 til søndag kl. 16.00 – eller efter nærmere aftale – pris 1000,- kr. Endvidere obligatorisk rengøringsafgift – pris 400,- kr.

Børnefødselsdag 400 kr (egen rengøring)

Leje af lokaler

Leje cafeen: Møder – pris efter nærmere aftale.