Lejevilkår

 1. Leje af Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER kan kun ske hos: Jonna Breddam (40516270).
 2. Der er service til 100 personer, og der må max. være 125 personer i huset.
 3. Der forefindes i huset: 18 borde (76×183) samt 100 stole.
 4. Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, karklude og opvaskemiddel til håndopvask.
 5. Vi gør opmærksom på, at der er rygeforbud i hele bygningen.
 6. Ved aflevering af forsamlingshuset skal følgende være udført:
 7. Service, bestik m.v. skal vaskes af og placeres på de respektive pladser. Bestik skal aftørres efter vask.
 8. Kaffekander skylles og aftørres.
 9. Borde og stole aftørres og stilles på plads i depotrum.
 10. Køkkenborde, ovn og komfur skal vaskes af.
 11. Alle gulve fejes.
 12. Der vil blive afkrævet et oprydningsgebyr på kr. 500.00, hvis dette ikke er gjort.
 13. Alle medbragte ting skal fjernes fra lokalerne.
 14. Det påhviler lejeren, at pladsen omkring forsamlingshuset ikke lider overlast, og at evt. affald fjernes efter nærmere anvisning af affaldscontainere.
 15. Manglende eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelser på forsamlingshuset erstattes af lejer.
 16. Lejebeløbet indbetales i overensstemmelse med lejekontrakten.
 17. Efter endt lejemål afleveres nøglen til husets kontaktperson.
 18. Parkering foretages på Grindsted Hallens parkeringsplads. Parkering forbudt på stien mellem huset og hallen – dog er af- og pålæsning tilladt.
 19. Benyt venligst hovedindgangen.

KBHB – Hammervej 88, Grindsted, 9310 Vodskov – bankkonto: 9245 2450028552