Kontrakt

Der er mellem: ______________________________________________________

og Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER indgået aftale om leje af følgende lokaler I huset: _______________________________________________

Lejeaftalen omhandler tiden: Fra den ________ kl. _____ til den __________ kl.______.
Lejen for ovennævnte periode er af KBHB fastsat til: ________ kr. + 500,- kr. for
obligatorisk rengøring. Prisen er inkl. standard husforsikring og almindelig slitage.
Forbrug af maskinsæbe, varme, el, vand, papir og sæbe på toiletterne er inkluderet I prisen. Kræves der ekstra rengøring faktureres dette til lejer.

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten skal der indbetales depositum svarende til 50 % af lejeafgiften – senest den _______ – på konto: 9245 – 2450028552.

Lejekontrakten er først gældende, når depositum er registreret. Ved senere aflysning er depositum tabt. Restbeløbet opkræves ved fremsendelse af faktura efter lejemålet er ophørt.

Eventuelt ødelagt inventar erstattes til indkøbspriser.  

Ved indbetaling af depositum erklærer lejer sig indforstået med vedlagte lejevilkår og prisliste for Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

DATO/UNDERSKRIFT:
_________________________________                         ______________________________________
UDLEJER                                                                  LEJER