Nordjyske ildsjæle får støtte fra Realdanias Underværker-kampagne

Hammer Bakker ved Aalborg skal vandtårnet fra 1939 omdannes til oplevelsestårn med fokus på formidling og udsigt over området og Limfjorden. Projektet bygger på et aktivt fællesskab på tværs af landsbyer, og målet er at skabe et smukt vartegn for området

Realdania har bevilget 1 million kroner til igangsættelsen af projektet – så er vi kommet i gang!

Læs mere om tårnet i Hammer Bakker

Plustur – Flextur

RUNDT OM HAMMER BAKKER

Plustur - Flextur

Forskønnelse påbegyndes i vinteren 2019-2020

Skovningen sker som følge af fredningen i Hammer Bakker. Det er dele af de mørke og artsfattige nåletræsplantager, der skal omdannes til værdifuld natur til gavn for biodiversiteten.

“I Aalborg Kommune har vi fokus på at drive flere af kommunens skove efter principperne om naturnær skovdrift. Det betyder, at vi lægger mere vægt på naturen og friluftslivet fremfor at drive en nåletræsplantage. Ved naturnær skovdrift vil andelen af hjemmehørende løvtræer øges, og det er godt for naturen”, forklarer skov- og landskabsingeniør Svend Klitgaard Lassen fra Park & Natur, Aalborg Kommune.

Arbejdet påbegyndes i uge 47 og vil stå på frem til foråret 2020, hvor Aalborg Kommune glæder sig til at byde velkommen i nye grønne omgivelser.

 

Hvad betyder arbejdet for besøg i området?
“Indtil arbejdet er færdigt, vil borgere og besøgende desværre i perioder kunne opleve det rod, et sådant naturprojekt uundgåeligt medfører, men vi gør vores bedste for at mindske generne”, fortsætter Svend Klitgaard Lassen.

Mens arbejdet står på og plantagen er under forvandling, vil adgangsvejene lej-lighedsvis være spærrede. Der bliver arbejdet med maskiner forskellige steder i skoven, men det vil være muligt at benytte veje og stier, så længe man holder behørig afstand til maskinerne og i øvrigt udviser ansvarlig opførsel.

“Børnefamilier skal være opmærksomme på, at fx klatring i tømmerstakkene ikke er tilladt, fordi stammerne kan rulle. Men hvis man bruger sin sunde fornuft og holder afstand, kan man fortsat færdes i området”, slutter Svend Klitgaard Lassen.

 

Forskønnelse påbegyndes i vinteren 2019-2020

Skovningen sker som følge af fredningen i Hammer Bakker. Det er dele af de mørke og artsfattige nåletræsplantager, der skal omdannes til værdifuld natur til gavn for biodiversiteten.

“I Aalborg Kommune har vi fokus på at drive flere af kommunens skove efter principperne om naturnær skovdrift. Det betyder, at vi lægger mere vægt på naturen og friluftslivet fremfor at drive en nåletræsplantage. Ved naturnær skovdrift vil andelen af hjemmehørende løvtræer øges, og det er godt for naturen”, forklarer skov- og landskabsingeniør Svend Klitgaard Lassen fra Park & Natur, Aalborg Kommune.

Arbejdet påbegyndes i uge 47 og vil stå på frem til foråret 2020, hvor Aalborg Kommune glæder sig til at byde velkommen i nye grønne omgivelser.

 

Hvad betyder arbejdet for besøg i området?
“Indtil arbejdet er færdigt, vil borgere og besøgende desværre i perioder kunne opleve det rod, et sådant naturprojekt uundgåeligt medfører, men vi gør vores bedste for at mindske generne”, fortsætter Svend Klitgaard Lassen.

Mens arbejdet står på og plantagen er under forvandling, vil adgangsvejene lej-lighedsvis være spærrede. Der bliver arbejdet med maskiner forskellige steder i skoven, men det vil være muligt at benytte veje og stier, så længe man holder behørig afstand til maskinerne og i øvrigt udviser ansvarlig opførsel.

“Børnefamilier skal være opmærksomme på, at fx klatring i tømmerstakkene ikke er tilladt, fordi stammerne kan rulle. Men hvis man bruger sin sunde fornuft og holder afstand, kan man fortsat færdes i området”, slutter Svend Klitgaard Lassen.

 

Klyngeredaktør

RUNDT OM HAMMER BAKKER:

VIL DU VÆRE MED I KOMMUNIKATIONSNETVÆRKET?

FRIVILLIG KLYNGEREDAKTØR SØGES

 

Er du god til at skrive? Kan du støve nyheder op?

Kan du poste på Facebook og Instagram?

Vil du med på workshops om vores fælles hjemmeside rundtomhammerbakker.dk?

Er du god til at skabe kontakt mellem mennesker?

Så har Landsbyklyngen brug for det du kan!

Kom og vær med og styrk kommunikationen på tværs af byerne.

 

  • Byernes kommunikation foregår primært på følgende platforme:
  • Facebookside (Stærkere sammen – Rundt om Hammer Bakker)
  • Hjemmeside: rundtomhammerbakker.dk (her vises nyheder og kalender og man kan klikke sig ind på et af byområderne
  • Nyhedsbreve på mail fra formanden/bestyrelsen
  • Informationsskærme (i sportshallerne) forbundet med netværket
  • Instagram – blandt andet med fotos fra livet i bakkerne

 

Derudover sender gruppen jævnligt pressemeddelelser til den lokale presse om aktuelle emner.

Vi er ved at udvikle en ny form for hjemmeside og et kontaktnet via de sociale medier og eksisterende elektroniske netværk. Kom og vær med i en god gruppe!

Det er et højt prioriteret område for klyngebestyrelsen og det er fortsat et mål at få samlet en velfungerende kommunikationsgruppe og et antal byredaktioner. Vi vil også gerne have en klyngeredaktør til at samle trådene.

Kontakt Lasse Breddam 71752780, Peter Lindholt 23657721, Lone Sudergaard  28142722 eller Ole Faaborg 98286400 for yderligere information.

Landsbydistriktes workshop

Vær med til at sætte rammerne for, hvordan Aalborg Kommune skal arbejder med udviklingen af jeres lokalområde

Vi skal bruge jeres idéer til, hvordan vi kan gøre det lettere at være borger, elev, frivillig, foreningsmedlem, idrætsudøver og meget mere i jeres lokalområde.
Du inviteres til workshops i dit lokalområde – tilmeld dig med det samme på linket!

Workshop i Brændskov Forsamlingshus: https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/132/%20 (tilmelding)
Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19:00 til 21:30

Brændskov Forsamlingshus
Brændskovvej 9, 9382 Tylstrup
Vi håber, at I kommer – det handler nemlig om jeres hverdag og drømme for lokalområdet!

 

Venlig hilsen

Aalborg Kommune, Landdistriktsgruppen

Stiftende generalforsamling

Til samrådene i Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted/Uggerhalne.

I overensstemmelse med afholdte møder og efterfølgende dialog om styregruppens forslag til ”Vedtægter for landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER” indkaldes herved til stiftende generalforsamling 9. april 2019, kl. 17.30 i Tylstrup Hallens mødelokaler.

Dagsorden:
1. Velkomst og orientering om baggrund samt formål.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af vedtægter for landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER (forslag vedhæftet).
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg i henhold til vedtægter.
6. Eventuelt.
Som det fremgår af vedtægterne, udpeger hvert samråd en repræsentant til bestyrelsen samt en suppleant, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at samrådene medbringer navne på de udpegede medlemmer og suppleanter.
På styregruppens vegne – hilsen lasse

Rundt om Hammer Bakker: Hvad skal der ske i 2019?
Byrådet har nu behandlet vores bevillinger, og udviklingsgrupperne gør klar til realisering af alle vores ideer om en aktiv og samlende landsbyklynge. Fællesskabet er i fokus: vi arbejder for alle 8 bysamfund for at skabe et bedre distrikt i den nordlige del af Aalborg Kommune.
Vi har valgt at arbejde med de emner, der har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs af klyngen. Et øget samarbejde, der kan samle nye frivillige til dialog om konkretisering af de idéer, der er fælles interesse om på tværs af byerne.
Styregruppen vil gerne i dialog med repræsentanter fra foreninger med stor berøringsflade til indbyggerne i området, for eksempel idrætsforeningerne, skoler og ungdomsorganisationerne, borgerforeningerne og tilsvarende.

Værdi for fællesskabet:

Frugthaverne bliver det første synlige projekt: der plantes i alle 8 byer sidst i marts. Pengene er på plads, og der indkøbes 110 frugttræer og 272 frugtbuske, som plantes fortrinsvis på kommunalt ejede arealer.
Projektet har en styregruppe og 32 medborgere er involveret som frivillige i byernes lokalgrupper. Der kommer infotavler og brochurer og en facebookgruppe. Søndagsturen kan komme til at gå til alle haverne, så du kan nyde blomsterne og smagsprøverne.
Der skal ikke høstes – frugterne vil gå til smagsprøver for de besøgende. Vi køber store træer og buske, så at der hurtigt bliver noget at se på.

Interaktiv kommunikation er et projekt, der skal formidle aktuelle nyheder og perspektivrigt baggrundsmateriale, koblet sammen med facebooksider for alle byerne samt en central Facebookgruppe, samt Instagram med aktuelle billeder fra bakkerne, naturen og livet i byerne.

Der arbejdes med udvikling og organisering af interaktiv og levende kommunikation mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger i klyngen. Kommunikationen vil foregå gennem stormøder, sociale medier som Facebook og Instagram, koblet til en levende og interaktiv hjemmeside.

Tårnet i Hammer Bakker er klyngens ikon og center for ture og oplevelser i Bakkerne. Der er ved at være penge nok til en nyindretning af tårnet.

Gruppen arbejder med ideen om at etablere et center for formidling og oplevelser i tårnet, hvorfra besøgende kan nyde en super udsigt over området og Limfjorden. Vi har afdækket ideer og visioner for spændende aktiviteter omkring tårnet – rappelling, astronomi, rasteplads og meget andet. Det tidligere vandtårn har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste steder i Bakkerne.

Hammer Bakker ringen ønsker at formidle interessante mål for cykelturister og klyngens egne borgere – i og ved foden af Hammer Bakker. Vi vil fastlægge forløbet af en rute for cykelturister i Hammer Bakker, der skal fungere som en sløjfe på den nationale cykelrute nr. 3 Hærvejsruten, og se på, hvilke faciliteter, der skal indrettes på cykelruterne inde i og ved foden af Hammer Bakker.

Gruppen vil sikre bedre markedsføring af eksisterende muligheder for kollektiv trafik mellem klyngens byer, bedre kendskab og markedsføring i klyngen af eksisterende samkørsels ordninger samt bedre markedsføring af de nye cykelmuligheder over for såvel turister som klyngens egne borgere.

Natur og bevægelse vil undersøge de nuværende muligheder for motion i naturen tæt ved byerne, samt blive klogere på hvilke nye aktiviteter områdets brugere ønsker sig. Ved at involvere skolerne og idrætsforeninger i byerne omkring Hammer Bakker i dette projekt, tror vi, at der kan skabes ny interesse for at dyrke motion i naturen.

Projektet vil således give skolerne og idrætsforeningerne nye muligheder for at bruge området. Gruppen vil foretage planlægning vedrørende udendørs fitness i kanten af skoven.

Eventgruppen arbejder med fælles kalender, borgernes udveksling af nyheder, følelse af fællesskab og klyngens image.

Landsbyklyngens ønsker alle et godt og fremgangsrigt 2019 for alle i Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Ajstrup, Grindsted, Uggerhalne og Langholt!