Stor indvielse og mange skovaktiviteter rundt omkring i bakkerne søndag, den 28. august

Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ønsker at skabe vilje til samarbejde  om fælles udbytterige indsatser og aktiviteter.

Samarbejdet  skal gavne  fællesskab og skabe resultater, der er større, end det, som de  enkelte byer kan skabe alene. Skovfestivalen er arrangeret af alle borgerforeningerne i BOB7 og af landsbyklyngen Rundt Om Hammer Bakker samt alle naturforeninger og spejdere/FDF. En af hoved begivenhederne er indvielse af det nye mødested midt i Hammer Bakker.

 

Søndag, den 28. august kl. 13 er der indvielse ved shelterpladsen Gennem Bakkerne. Der vil der være taler fra Landsbyklyngen og Aalborg Kommune, og der hygges med lidt musik og serveres prøver på vild mad og bål mad for de fremmødte.

 

Friluftsliv og naturoplevelser har stor betydning for borgerne i vores kommune, og derfor ønsker foreningerne omkring Hammer Bakker at øge potentialet ved at satse på friluftsliv, og på hvad kommunen og foreningerne sammen kan gøre for at forbedre mulighederne for borgernes aktive udeliv.

 

Samarbejdet har i landsbyklyngen indtil videre opnået følgende resultater:

 

  • Færdiganlagt og indviet frugthaver i klyngesamarbejdets byer: Tylstrup, Aistrup, Sulsted, Vestbjerg, Vodskov, Langholt, Uggerhalne og Grindsted.
  • Aalborg Kommunes godkendelse af etablering af cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg.
  • Opnået økonomisk støtte til Bestyrelsen for Vandtårnet i Hammer Bakker med ombygning af tårnet.
  • Oprettet et kommunikationssystem i form af hjemmeside og Facebook for koordinering og synliggørelse af lokalområdets forskellige aktiviteter.
  • Indvielse af et af et fælles mødested i form af en ny bålhytte på Shelterpladsen i Hammer Bakker.

Endvidere vil klyngesamarbejdet som det næste tiltag arbejde for, at der etableres en sikker cykelforbindelse mellem Grindsted og Sulsted og mellem Langholt og Vodskov.

 

Arbejdet med at skabe beslutningsgrundlaget og økonomien for realiseringen af mødestedet/bålhytten har stået på i lang tid, idet der er mange synspunkter, interessenter og myndigheder, der skal forenes for at skabe forudsætningerne for udviklingstiltag i HAMMER BAKKER. Projektgruppen har derfor været sammensat af repræsentanter for: Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker, Friluftsrådet, By- og Landsskabsforvaltningen og Samrådene rundt om HAMMER BAKKER. Et stort arbejde og et flot procesforløb er afsluttet med et godt resultat, som vi – klyngesamarbejdet ROHB – siger tak for.

Den nye bålhytte er finansieret via tilskud fra: Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden og Aalborg Kommune.

 

 

SÆT KRYDS i kalenderen!  Som tidligere nævnt har klyngesamarbejdet færdiggjort arbejdet med udskiftning af bålhytten på Shelterpladsen i HAMMER og ønsker i den sammenhæng at invitere til fest og indvielse af hytten – søndag den 28. august 2022, kl. 13.00.

HAMMER BAKKER: SKOVFESTIVAL og INDVIELSE Søndag, den 28. august 2022

SKOVFESTIVAL i bakkerne bliver den vildeste skovfest. Her mødes viden, oplevelser og frisk luft under trækronerne i skoven nord for Aalborg, mellem byerne Vodskov, Vestbjerg, Sulsted Tylstrup, Ajstrup, Grindsted, Uggerhalne og Langholt.

En søndag med mange aktiviteter for hele familien og mange aktører – og Landsbyklyngens og borgerforeningernes mange frivillige.

Det bliver opskriften på en dag, hvor fællesskab på kryds og tværs skaber en mosaik af nære, fysisk udfordrende, sjove og tankevækkende oplevelser mellem mennesker og natur.

Oplevelserne er inddelt i fem områder: aktiviteter, børn, motion og viden om bakkerne. Du kan starte med en skovgudstjeneste, derefter workshops med aktiviteter, så en stor indvielse af MØDESTEDET ved shelters Gennem Bakkerne med lidt forplejning, og så en afsluttende runde workshops og aktiviteter og konkurrencer.

På kortet i denne folder kan du se, hvor aktiviteterne foregår. For at komme nemmere rundt har vi indsat en skovtursbus – der bliver nemlig mangel på P-pladser inde i bakkerne. Det er sikkert bedst at vælge et udgangspunkt, Sulsted Kirke, Grindstedhallen, eller Vodskov.

Kom og nyd en søndag med motion for krop, sjæl og hoved i Hammer Bakker!

Bålhytte

 

Hvis du/i skulle gå og kede jer her i weekenden, vil vi anbefale jer at tage ud på shelterpladsen og se den nye bålhytte der er under opførelse.

 

Aalborg Kommune – Pendlerforbindelse med rekreativt potentiale: Aalborg-Vodskov- Hals

Budget: 32.821.000 Ansøgt tilskud: 16.410.500

Det ansøgte projekt skal sikre en tryg og attraktiv cykelforbindelse

mellem Aalborg by og oplandsbyerne Vester Hassing, Stae, Gandrup,

Hals og Vodskov. Den ansøgte strækning er, udover at være

en oplagt pendlerforbindelse, også en del af den nationale cykelrute

Limfjordsruten, der er en rekreativ cykelforbindelse, som skaber

adgang til byerne og sommerhusområderne ved østkysten:

Hals, Hou og Egense (hvortil der er forbindelse med færge fra

Hals).

Projektet omhandler etablering af en cykelstiforbindelse mellem

Vodskov og Stae inklusiv en forbedring af trygheden generelt.

Stiprojektet gennemføres som en samlet 4,8 km lang etape bestående

af dels enkeltrettede cykelbaner og nye enkeltrettede, asfalterede

cykelstier med endepunkt i rundkørslen mellem Loftbrovej/

Halsvej sydvest for Vodskov og endepunkt vest for byskiltet til

Stae. Projektet inddeles i 5 delstrækninger, der tager udgangspunkt

i strækningens forskellige randbetingelser. Der etableres en cykelservicestation

på strækningen, som også understøtter strækningens

rekreative potentiale.

Trinbræt eller kollektiv trafik – hønen eller ægget

 

I Vestbjerg Samråd har vi med stor interesse fulgt de to indlæg fra henholdsvis Sulsted og Tylstrup på de mange gode argumenter, hvorfor et forhåbentligt kommende trinbræt skal placeres i deres byer. Det kan vi helt sikkert også finde mange gode argumenter for, hvorfor det skal placeres i Vestbjerg.

I Vestbjerg Samråd har vi dog et håb om, at det ikke alene kommer til at dreje sig om placering af et trinbræt, men at vi kan få løftet dialogen et niveau højere op, og så se på hvordan vi sikrer os den bedste kollektive trafik i vores nærområde, som giver et samspil mellem, at folk kan tage bus eller tog på arbejde nord eller sydpå, men at det også giver mere optimal trafik rundt om Hammer Bakker. En kollektiv trafik rundt om Hammer Bakker, der giver meget større synergi i forhold til deltagelse i arrangementer i omkringliggende byer, deltagelse i aktiviteter i forskellige byer eller blot sikre os, at vi kan komme fra A-B i nærområdet, uden at det kræver dagsrejser.

Efter dialog med Aalborg Kommune om, hvor projekt Trinbræt er i processen, så kan vi blot konstatere, at de lige nu blot sidder og venter på en opdatering af den seneste  rapport fra COWI, som så skal danne grundlag for en beslutning om placering af trinbræt, og derefter skal man først til at tage stilling til, hvordan man sikrer den kollektive trafik. En rapport, som ikke engang kan danne grundlag for en drøftelse med de implicerede byer, inden den offentliggøres, for politikerne vil stå i kø for at promovere beslutningen.

En opdateret rapport fra COWI ser vi i Vestbjerg Samråd frem til, men det er vores håb, at de øvrige samråd i nærområdet og Aalborg Kommune vil være med til at løfte dialogen et niveau højere op og i stedet går i kast med at se på den kollektive trafik, og hvordan et kommende trinbræt kan understøtte denne, fremfor vi blot skal til og se på dette, inden  der er taget beslutning om et trinbræts placering.

Cowi rapporten og dens anbefalinger er blot en brik i det store puslespil som hedder ”Kollektiv trafik” i vores nærområde.

 

Hoppeland i Tylstrup Hallen

Torsdag d. 26/05 og fredag d.27/05 fylder vi  Tylstrup hallen med hoppeborge.
Betales der inden den 15 maj til MobilePay 40211 koster det 110kr, betales senere eller ved døren koster indgangen 150kr, husk at skrive hoppeland ved indbetaling.(børn 0-2 år 50kr)
Voksne gratis
billetten gælder til begge dage og kan afhentes i hallen den 16 maj imellem 16-18 og den 22 maj imellem 10-12
Der vil være mulighed for køb af div. drikkevare, is, popcorn m.m.
Arrangeret af TUI gymnastik og Tylstrup-udlejning

PRETENDERS i Kulturhuset GAMMELDAWSHARMONISK PIGTRÅD! Fredag, d. 20. maj 2022

Grindsted-Uggerhalne Samråd byder på en hyggekoncert med Pretenders fredag den 20.4. klokken 20.00 – 22.00.

Der er arrangeret spisning fra kl. 18.30, og dørene åbnes kl. 18.00.

Det er musik fra 60- 70- og 80’erne, med hovedvægt på musik med flerstemmig sang

– Pretenders er kendt for deres fine harmonier a la Hollies. Og de er Hammer gode at danse til!

Arrangør er Samrådets Kulturudvalg Billetter à 250 kroner inkl spisning – lækkerbuffet fra Gæstgivergården -fås hos

•Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302

•Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094

•Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512

•Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930

•Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068