Info om huset

På et borgermøde i foråret 2017 fremlagde samrådet planerne om at etablere et kultur- og borgerhus i Grindsted gamle skoles DUS pavillon, der blev til overs efter udvidelsen af skolen. Kort tid efter borgermødet blev”Foreningen Kultur- og Borgerhus ved Hammer Bakker” stiftet med en bestyrelse bestående af Lasse Breddam, Bent Grønborg, Ole Schwazc. Foreningen gik straks i gang med at realisere planerne.

I dag er det 330 kvm store kultur- og borgerhus tæt ved at stå klar.
Projektet  kommer til at koste omkring 1,2 mio. kr., som delvis finansieret med tilskud.
Men med den store indsats fra frivillige arbejdskraft fra en halv snes borger har muliggjort, at økonomien hænger sammen