Generalforsamlingen udsat til 2021

 

Klyngesamarbejdet RUNDT om HAMMER BAKKER – generalforsamlingen 2020.

Coronavirus/COVID-19 har haft store konsekvenser for den enkelte og samfundet generelt. Smitterisikoen har naturligvis også haft konsekvenser for aktiviteterne i RUNDT om HAMMER BAKKER, idet vi i foråret har været nødsaget til at aflyse såvel igangværende udviklingsaktiviteter som den planlagte generalforsamling.

Efter sommerferien har vi i begrænset omfang genoptaget aktiviteterne, idet de involverede grundet COVID-19 forsamlingsforbuddet har været tilbageholdende med mødedeltagelse. Med det som baggrund har vi senest på bestyrelsesmødet den 27. august besluttede, at den oprindelig planlagte og udsatte generalforsamling udsættes til afvikling i april 2021. En beslutning der tilskudsmæssigt er godkendt af Aalborg Kommune.

 

I samme forbindelse vil bestyrelsen for klyngesamarbejdet RUNDT om HAMMER BAKKER gerne gøre alle opmærksom på, at det er muligt at orientere sig om status for det igangværende udviklingsarbejde via RUNDT om HAMMER BAKKERS hjemmeside: https://www.rundtomhammerbakker.dk/ og måske specielt BLOGGEN – hilsen lasse