Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Kære medlemmer – først og fremmest TAK for stor opbakning og inspirerende samarbejde om Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKERs igangsatte aktiviteter, der gerne skulle medvirke til at styrke mulighederne for kulturelle oplevelser og socialt samvær i Grindsted og Uggerhalne.

Vi kan se tilbage på et travlt år med mange udfordringer:

  • Kultur- og Borgerhuset blev driftsmæssigt taget i brug 1. april 2019, hvorfor 2020 har været det første hele driftsår. Huset og faciliteterne har på enhver måde levet op til vore forventninger, og lejerne tilkendegiver kun positive bemærkninger til husets placering og funktionalitet.
  • Altoverskyggende har COVID19 situationen dog været den største udfordring, idet smitterisikoen og forsamlingsforbudene har bevirket, at mange aftalte arrangementer er blevet aflyst eller flyttet til ”bedre” tider. Et stort arbejde, hvor der har været udvist gensidig forståelse for, at vi sammen skal finde alternative løsninger på afviklingen af planlagte festaktiviteter– TAK! Til trods for CORONA er det vores vurdering, at vi har kunnet fastholde de budgetterede udlejninger og økonomien.
  • Det er også glædeligt, at der fremadrettet er stor efterspørgsel på husets faciliteter til møde- og festaktiviteter, idet vi allerede – på trods af CORONA – har 10 udlejninger i første halvår 2021.
  • Med husets akustiske kvaliteter blev der i regi af Samrådets kulturudvalg gennemført forskellige musikaktiviteter i 2020. Vi håber, at der bliver mulighed for flere i 2021!
  • Vi kan også glæde os over, at Aalborg Kommune fremadrettet – forudsat nye aktiviteter og tilgængelighed – vil yde et årligt driftstilskud på 7.500 kr. Endvidere har Aalborg Kommune ligeledes godkendt et tilskud på ca. 60.000 kr. til facilitetsmæssige forbedringer.
  • I 2021 vil vi i et samarbejde med Samrådet og de øvrige foreninger i byerne tage initiativ til gennemførelse af et velkomstarrangement for tilflyttere, et tiltag der gerne skulle være en tilbagevendende begivenhed.
  • Som nævnt er vi glade for opbakningen, hvilket også kommer til udtryk via et nuværende medlemstal på 120.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Vi glæder os til fortsat samarbejde i det kommende år – hilsen Joan, Inger, Finn, Villy og Lasse.

NB: Husk KBHB-generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *