Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen:

Det skal være lettere at komme rundt om Hammer Bakker

Under Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen – er der nedsat en række arbejdsgrupper, der arbejder videre med de idéer, der blev præsenteret på et seminar tidligere på året. Én af grupperne skal gøre det lettere at komme rundt.
Klyngearbejdet skal styrke samarbejdet mellem de bysamfund, der ligger rundt om Hammer Bakker.
”Et godt og nødvendigt afsæt for arbejdet har været kortlægningen af de enkelte byers styrker og udfordringer” udtaler Lasse Breddam fra Grindsted, der er formand for landsbyklyngen.
”Udfordringerne ligner hinanden, men byerne har forskellige styrker og ressourcer. Alene ved at synliggøre de mange ressourcer og aktiviteter, der allerede findes i byerne styrkes samarbejdet” fortsætter Lasse Breddam.

Derfor har en af de nedsatte arbejdsgrupper som opgave at synliggøre de mange foreninger og aktiviteter, der findes i byerne rundt om Hammer Bakker. Nogle foreninger oplever, at det er svært at få nok til at deltage i deres arrangementer, men ved at samarbejde har man måske grundlag for dobbelt så mange deltagere og halvt så meget arbejde.

For én af kernerne i klyngearbejdet er, at vi i fremtiden i højere grad skal dele. Det gælder både naturværdierne i Hammer Bakker og de fysiske faciliteter og kulturelle tilbud i de byer, der ligger for foden af bakkerne.

Delekulturen er oppe i tiden, men grundtanken om fællesskaber er jo betydelig ældre end nogle af os, der medvirker i klyngearbejdet” supplerer Finn Rasmussen fra Vodskov, der er tovholder for den arbejdsgruppe der arbejder med Tilgængelighed og Mobilitet.
”Det er sund fornuft at dele, og erfaringerne fra tilsvarende projekter andre steder i landet viser, at det kan styrke landsbyklyngens byer, hvis vi i højere grad deler” fortsætter Finn Rasmussen.

”Hvis det skal lykkes at dele, er der dog én vigtig forudsætning, der skal være opfyldt. Den fysiske afstand må ikke være en hindring for de der bor i én af klyngens byer og ønsker at deltage i aktiviteter i en anden. Det skal være let, trygt og sikkert for borgere i alle aldersgrupper at komme rundt mellem klyngens byer” slutter Finn Rasmussen.

Premmemeddelelse 1 om Ring HB

Udviklingsplan

LANDSBYKLYNGEN: UDVIKLINGSPLANEN ER PÅ VEJ

For tiden arbejder flere tematiske arbejdsgrupper i fase 4 frem mod en bedre udviklet
Landsbyklynge. Udviklingsplanen udkommer i efteråret 2018.

Interaktiv kommunikation

Gruppen ønsker en levende hjemmeside mede aktuelle nyheder og perspektivrigt baggrundsmateriale, koblet sammen med facebooksider for alle byerne samt en central Facebookgruppe, samt Instagram
med aktuelle billeder fra bakkerne, naturen og livet i byerne.
Der arbejdes med udvikling og organisering af interaktiv og levende kommunikation mellem borgere,
institutioner, erhverv og foreninger i klyngen. Kommunikationen vil foregå gennem stormøder, sociale medier
som Facebook og Instagram, koblet til en levende og interaktiv hjemmeside.

Tårnet i Hammer Bakker

Tårnet er klyngens ikon og center for ture og oplevelser i Bakkerne. Gruppen arbejder med ideen om at etablere et center for formidling og oplevelser i tårnet, hvorfra besøgende kan nyde en super udsigt over området og Limfjorden. Vi har afdækket ideer og visioner for spændende aktiviteter omkring tårnet – rappelling, astronomi, rasteplads og meget andet. Det tidligere vandtårn har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste steder i Bakkerne.

Hammergode råvarer

Der arbejdes med råvaremarkeder på skift mellem byerne, etablering af 7 åbne frugthaver på lånt offentlig grund, en sanse- og oplevelseshave, smagen af Hammer Bakker, og anden forretningsudvikling. Der er allerede nedsat havegrupper i alle byerne, og skitser til de åbne haver er under udarbejdelse.
Hammer Bakker ringen.
Gruppen ønsker at formidle interessante mål for cykelturister og klyngens egne borgere – i og ved foden af Hammer Bakker. Vi vil fastlægge forløbet af en rute for cykelturister i Hammer Bakker, der skal fungere som en sløjfe på den nationale cykelrute nr. 3 Hærvejsruten, og se på, hvilke faciliteter, der skal indrettes på cykelruterne inde i og ved foden af Hammer Bakker. Gruppen vil sikre bedre markedsføring af eksisterende muligheder for kollektiv trafik mellem klyngens byer, bedre kendskab og markedsføring i klyngen af eksisterende samkørsels ordninger samt bedre markedsføring af de nye cykelmuligheder overfor såvel turister som klyngens egne borgere.

Natur og bevægelse

Vi vil undersøge de nuværende muligheder for motion i naturen tæt ved byerne, samt blive klogere på hvilke nye aktiviteter områdets brugere ønsker sig. Ved at involvere skolerne og idrætsforeninger i byerne omkring Hammer Bakker i dette projekt, tror vi, at der kan skabes ny interesse for at dyrke motion i naturen. Projektet vil således give skolerne og idrætsforeningerne nye muligheder for at bruge området. Gruppen vil foretage planlægning vedrørende udendørs fitness i kanten af skoven.

Eventgruppen

Arbejder med fælles kalender, borgernes udveksling af nyheder, følelse af fællesskab og klyngens image.

Ture og oplevelser.

Gruppen vil udarbejde en grafisk/online brochure med ideer til, hvordan man kommer til Hammer Bakker, hvordan man finder de gode oplevelser, og hvordan opholdet i bakkerne bliver en succes. Særlige historiske vandreruter, nye traktørsteder og badesteder og udsigtspunkter kan indgå. Guideservice organiseres og ture med fageksperter tilrettelægges.

Social sammenhængskraft

Borgerne vurderer, at haller og klubhuse er den type mødesteder, der har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs af klyngen. Et øget samarbejde
omkring idræts- og sportsarrangementer skabes ved at invitere de potentielle nye frivillige til dialog om konkretisering af de idéer, der er fælles interesse om på
tværs af byerne. Gruppen vil blive bemandet med repræsentanter fra foreninger med stor berøringsflade til indbyggerne i området, for eksempel idrætsforeningerne, skoler og ungdomsorganisationerne, borgerforeningerne og tilsvarende.