Klyngeredaktør

RUNDT OM HAMMER BAKKER:

VIL DU VÆRE MED I KOMMUNIKATIONSNETVÆRKET?

FRIVILLIG KLYNGEREDAKTØR SØGES

 

Er du god til at skrive? Kan du støve nyheder op?

Kan du poste på Facebook og Instagram?

Vil du med på workshops om vores fælles hjemmeside rundtomhammerbakker.dk?

Er du god til at skabe kontakt mellem mennesker?

Så har Landsbyklyngen brug for det du kan!

Kom og vær med og styrk kommunikationen på tværs af byerne.

 

  • Byernes kommunikation foregår primært på følgende platforme:
  • Facebookside (Stærkere sammen – Rundt om Hammer Bakker)
  • Hjemmeside: rundtomhammerbakker.dk (her vises nyheder og kalender og man kan klikke sig ind på et af byområderne
  • Nyhedsbreve på mail fra formanden/bestyrelsen
  • Informationsskærme (i sportshallerne) forbundet med netværket
  • Instagram – blandt andet med fotos fra livet i bakkerne

 

Derudover sender gruppen jævnligt pressemeddelelser til den lokale presse om aktuelle emner.

Vi er ved at udvikle en ny form for hjemmeside og et kontaktnet via de sociale medier og eksisterende elektroniske netværk. Kom og vær med i en god gruppe!

Det er et højt prioriteret område for klyngebestyrelsen og det er fortsat et mål at få samlet en velfungerende kommunikationsgruppe og et antal byredaktioner. Vi vil også gerne have en klyngeredaktør til at samle trådene.

Kontakt Lasse Breddam 71752780, Peter Lindholt 23657721, Lone Sudergaard  28142722 eller Ole Faaborg 98286400 for yderligere information.

Landsbydistriktes workshop

Vær med til at sætte rammerne for, hvordan Aalborg Kommune skal arbejder med udviklingen af jeres lokalområde

Vi skal bruge jeres idéer til, hvordan vi kan gøre det lettere at være borger, elev, frivillig, foreningsmedlem, idrætsudøver og meget mere i jeres lokalområde.
Du inviteres til workshops i dit lokalområde – tilmeld dig med det samme på linket!

Workshop i Brændskov Forsamlingshus: https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/132/%20 (tilmelding)
Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19:00 til 21:30

Brændskov Forsamlingshus
Brændskovvej 9, 9382 Tylstrup
Vi håber, at I kommer – det handler nemlig om jeres hverdag og drømme for lokalområdet!

 

Venlig hilsen

Aalborg Kommune, Landdistriktsgruppen

Stiftende generalforsamling

Til samrådene i Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted/Uggerhalne.

I overensstemmelse med afholdte møder og efterfølgende dialog om styregruppens forslag til ”Vedtægter for landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER” indkaldes herved til stiftende generalforsamling 9. april 2019, kl. 17.30 i Tylstrup Hallens mødelokaler.

Dagsorden:
1. Velkomst og orientering om baggrund samt formål.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af vedtægter for landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER (forslag vedhæftet).
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg i henhold til vedtægter.
6. Eventuelt.
Som det fremgår af vedtægterne, udpeger hvert samråd en repræsentant til bestyrelsen samt en suppleant, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at samrådene medbringer navne på de udpegede medlemmer og suppleanter.
På styregruppens vegne – hilsen lasse

Rundt om Hammer Bakker: Hvad skal der ske i 2019?
Byrådet har nu behandlet vores bevillinger, og udviklingsgrupperne gør klar til realisering af alle vores ideer om en aktiv og samlende landsbyklynge. Fællesskabet er i fokus: vi arbejder for alle 8 bysamfund for at skabe et bedre distrikt i den nordlige del af Aalborg Kommune.
Vi har valgt at arbejde med de emner, der har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs af klyngen. Et øget samarbejde, der kan samle nye frivillige til dialog om konkretisering af de idéer, der er fælles interesse om på tværs af byerne.
Styregruppen vil gerne i dialog med repræsentanter fra foreninger med stor berøringsflade til indbyggerne i området, for eksempel idrætsforeningerne, skoler og ungdomsorganisationerne, borgerforeningerne og tilsvarende.

Værdi for fællesskabet:

Frugthaverne bliver det første synlige projekt: der plantes i alle 8 byer sidst i marts. Pengene er på plads, og der indkøbes 110 frugttræer og 272 frugtbuske, som plantes fortrinsvis på kommunalt ejede arealer.
Projektet har en styregruppe og 32 medborgere er involveret som frivillige i byernes lokalgrupper. Der kommer infotavler og brochurer og en facebookgruppe. Søndagsturen kan komme til at gå til alle haverne, så du kan nyde blomsterne og smagsprøverne.
Der skal ikke høstes – frugterne vil gå til smagsprøver for de besøgende. Vi køber store træer og buske, så at der hurtigt bliver noget at se på.

Interaktiv kommunikation er et projekt, der skal formidle aktuelle nyheder og perspektivrigt baggrundsmateriale, koblet sammen med facebooksider for alle byerne samt en central Facebookgruppe, samt Instagram med aktuelle billeder fra bakkerne, naturen og livet i byerne.

Der arbejdes med udvikling og organisering af interaktiv og levende kommunikation mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger i klyngen. Kommunikationen vil foregå gennem stormøder, sociale medier som Facebook og Instagram, koblet til en levende og interaktiv hjemmeside.

Tårnet i Hammer Bakker er klyngens ikon og center for ture og oplevelser i Bakkerne. Der er ved at være penge nok til en nyindretning af tårnet.

Gruppen arbejder med ideen om at etablere et center for formidling og oplevelser i tårnet, hvorfra besøgende kan nyde en super udsigt over området og Limfjorden. Vi har afdækket ideer og visioner for spændende aktiviteter omkring tårnet – rappelling, astronomi, rasteplads og meget andet. Det tidligere vandtårn har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste steder i Bakkerne.

Hammer Bakker ringen ønsker at formidle interessante mål for cykelturister og klyngens egne borgere – i og ved foden af Hammer Bakker. Vi vil fastlægge forløbet af en rute for cykelturister i Hammer Bakker, der skal fungere som en sløjfe på den nationale cykelrute nr. 3 Hærvejsruten, og se på, hvilke faciliteter, der skal indrettes på cykelruterne inde i og ved foden af Hammer Bakker.

Gruppen vil sikre bedre markedsføring af eksisterende muligheder for kollektiv trafik mellem klyngens byer, bedre kendskab og markedsføring i klyngen af eksisterende samkørsels ordninger samt bedre markedsføring af de nye cykelmuligheder over for såvel turister som klyngens egne borgere.

Natur og bevægelse vil undersøge de nuværende muligheder for motion i naturen tæt ved byerne, samt blive klogere på hvilke nye aktiviteter områdets brugere ønsker sig. Ved at involvere skolerne og idrætsforeninger i byerne omkring Hammer Bakker i dette projekt, tror vi, at der kan skabes ny interesse for at dyrke motion i naturen.

Projektet vil således give skolerne og idrætsforeningerne nye muligheder for at bruge området. Gruppen vil foretage planlægning vedrørende udendørs fitness i kanten af skoven.

Eventgruppen arbejder med fælles kalender, borgernes udveksling af nyheder, følelse af fællesskab og klyngens image.

Landsbyklyngens ønsker alle et godt og fremgangsrigt 2019 for alle i Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Ajstrup, Grindsted, Uggerhalne og Langholt!

LANDSBYKLYNGEN Rundt om Hammer Bakker – så tager vi fat!

De forberedende faser i udvikling af ROHB – rundt om Hammer Bakker – er nu overstået.

Strategi- og udviklingsplanen er offentliggjort, og det praktiske arbejde er sat i gang.

Den 31. oktober var der en hyggelig afslutningsceremoni midt i Hammer Bakker, nemlig i KFUM-hytten på Hammershusvej.

Der var deltagelse fra alle de aktive samråd i Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Langholt og Grindsted/Uggerhalne.

Formanden for projektet Lasse Breddam bød velkommen og redegjorde for gennemførelsen af det 18 måneder lange udviklings- og samarbejdsprojekt.

Landsbyklynger som den i Hammer Bakker handler om at skabe en fælles identitet, sociale fællesskaber og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Rådmand Mads Duedahl fra Sundheds- og Kulturudvalget holdt en takketale og roste projektet, som omfatter 10.000 af kommunens indbyggere. Det er vokset og spiret nedefra og fundamentet er nu klar – men det kræver stor indsats fra frivillige.

Rådmanden var sikker på, at en stærk organisation var ved at være klar, så at landsbyklyngen kunne udvikle sig uden hjælp fra kommunen fremover. Et godt nyt område og et samlet landdistrikt er på vej.

Eventgruppen havde arrangeret en hyggelig aften med et godt traktement, og Frede Burholt underholdt undervejs med hyggelig harmonikamusik.

Udviklingsgrupperne benyttede den gode stemning til at aftale nye aktiviteter og til gensidig orientering.

Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen:

Det skal være lettere at komme rundt om Hammer Bakker

Under Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen – er der nedsat en række arbejdsgrupper, der arbejder videre med de idéer, der blev præsenteret på et seminar tidligere på året. Én af grupperne skal gøre det lettere at komme rundt.
Klyngearbejdet skal styrke samarbejdet mellem de bysamfund, der ligger rundt om Hammer Bakker.
”Et godt og nødvendigt afsæt for arbejdet har været kortlægningen af de enkelte byers styrker og udfordringer” udtaler Lasse Breddam fra Grindsted, der er formand for landsbyklyngen.
”Udfordringerne ligner hinanden, men byerne har forskellige styrker og ressourcer. Alene ved at synliggøre de mange ressourcer og aktiviteter, der allerede findes i byerne styrkes samarbejdet” fortsætter Lasse Breddam.

Derfor har en af de nedsatte arbejdsgrupper som opgave at synliggøre de mange foreninger og aktiviteter, der findes i byerne rundt om Hammer Bakker. Nogle foreninger oplever, at det er svært at få nok til at deltage i deres arrangementer, men ved at samarbejde har man måske grundlag for dobbelt så mange deltagere og halvt så meget arbejde.

For én af kernerne i klyngearbejdet er, at vi i fremtiden i højere grad skal dele. Det gælder både naturværdierne i Hammer Bakker og de fysiske faciliteter og kulturelle tilbud i de byer, der ligger for foden af bakkerne.

Delekulturen er oppe i tiden, men grundtanken om fællesskaber er jo betydelig ældre end nogle af os, der medvirker i klyngearbejdet” supplerer Finn Rasmussen fra Vodskov, der er tovholder for den arbejdsgruppe der arbejder med Tilgængelighed og Mobilitet.
”Det er sund fornuft at dele, og erfaringerne fra tilsvarende projekter andre steder i landet viser, at det kan styrke landsbyklyngens byer, hvis vi i højere grad deler” fortsætter Finn Rasmussen.

”Hvis det skal lykkes at dele, er der dog én vigtig forudsætning, der skal være opfyldt. Den fysiske afstand må ikke være en hindring for de der bor i én af klyngens byer og ønsker at deltage i aktiviteter i en anden. Det skal være let, trygt og sikkert for borgere i alle aldersgrupper at komme rundt mellem klyngens byer” slutter Finn Rasmussen.

Premmemeddelelse 1 om Ring HB